Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Le blog de Alain Rajaonarivony
  • Contact

Profil

  • Alain Rajaonarivony

Recherche

30 novembre 2008 7 30 /11 /novembre /2008 14:15
Je commenterai ici l'actualité de Madagascar
Partager cet article
Repost0

commentaires

I
-------------------------------------------------------> Rehefa dinihina sy halalinina izay mitranga sy> hita eo @ tany sy ny firenena @'izao fotoana izao> dia MAZAVA toy  ny masoandrobe lohataona fa ADY> SEZA na ny marimarina kokoa dia MERINA ROALAHY> mifanila trano atsimo sy avaratra no miady samy TE> HODERAINA  HO LOHANY @ fanana vola sy orinasa> kanefa dia samy tsy MAZAVA  @ VAHOAKA AVOKOA NY> FIAVIAN'IREO HARENA IREO  REHETRA IREO !!! :> > ANDANINY  Atoa Ravalomanana ilay lazaina fa> mpitondra ronono fahiny nanana ny orinasa TIKO> izay marina tokoa fa herim-pony i rery talohan'ny> niakarany teo @ naha Maire azy .Io ilay lehilahy> nandrandrain'ny VAHOAKAN'ANTANANARIVO teo @> kianjan'ny 13 MAI  t@ 2002 ary dia nolazaina fa> nankatoavin'ny VAHOAKA MALAGASY REHETRA MANERANA> AN'I MADAGASIKARA tao aoriana kely .Rehefa> narahi-maso anefa ny fihetsik'Atoa Ravalomanana @> fomba fitantanana ny raraham-pirenena dia hita fa> nataony toy ny fitondrana ORINASA ny FIRENENA .Tsy> hainy ny nanavaka ny TOMBON-TSOA-BAHOAKA sy ny> TOMBON-TSOAN'IRERY  na TOMBON-TSOAN'NY ORIN'ASA> ary dia  NOTAPOHANY RANO MANGATSIAKA NY RONONO> ZARAINY @ VAHOAKA MALAGASY ary dia ambarany> matetika fa TENA RONONO VELONA TSY MITAPOKA IO> ZARAINY ISAN-TOKAN-TRANO IO fa MINOA FOTSINY IHANY> !!! Natsangany ny antoko  TIM raha adika> arabaki-teny TANIKO IRERY i MADAGASIKARA ary dia> bodoany avokoa izay hitany ka mandalo eo ambany> masony .Potehiny ireo MPANDRAHARAHA MALAGASY> manelingelina azy ary dia haleony miantso> MPANDRAHARAHA VAHINY hiaraka MISOSY aminy > ,indrindra ireo harena an-kibon'ny tany> isan-karazany sns sns sns …> > ANKILANY Atoa Rajoelina DJ malaza sady mpanao PUB> raha toa ka tsy mazava @'ireo efa zokin-jokiny (> Dadabe sy Bebe) dia Tovolahy mpampan-dihy rehefa> misy fety no atao hoe DJ, any @  Boite De Nuit no> ahitana azy matetika . Io ilay tovolahy> nofidian'ny VAHOAKAN'ANTANANARIVO ho famaizana> an-dRavalomanana sy ny forongony izay nanangana ny> ASSOCIATION  TGV na adika arabaki-teny  TANORA> GASY VERY azafady fa diso TANORA GASY VONONA .> Nafangaro'Atoa Rajoelina ny DEFINITION -ny  atao> hoe MAIRE N' ANTANANARIVO sy ny PRESIDENT DE LA> REPUBLIQUE MALAGASY . Noheveriny fa KIANJAN'NY> DEMOKRASIA dia toy ny KIANJAN'NY 13 MAI ary dia> heveriny koa fa ny fisian'ny KIANJAN'NY DEMOKRASIA> dia hitondra azy sy ireo MPIARA-DIA aminy hakeny> IAVOLOHA sy AMBOHITSIROHATRA  HITONDRA NY TANY SY> NY FIRENENA!!! sns sns sns....> LEO NY ATAO KILALAO NY VAHOAKA MALAGASY> LEO NY FITAKA SY NY LAINGA NY VAHOAKA MALAGASY> LEO NY RONONO MITAPOKA RANO MANGATSIAKA NY VAHOAKA> MALAGASY> LEO  NY FAMPANDIHIZANA TSY MITONDRA SOA  NY TANORA> MALAGASY.> LEO NY ADIN'NY   TIM sy TGV NY VAHOAKA MALAGASY.> LEO MAHITA IREO ANTOKO POLITIKA MIHADY SEZA NY> VAHOAKA MALAGASY.> LEO NY DIDY JADONA NY VAHOAKA MALAGASY.> LEO NY FANGALARANA SY NY FAMETSIFETSENA NY TANINY> NY VAHOAKA MALAGASY.> LEO NY FANODIKODINAM-BOLA HOMEN'NY MPAMATSY VOLA> VAHINY NY VAHOAKA MALAGASY.> LEO NY MANDRY FOTSY NY VAHOAKA MALAGASY.> LEO MIHADY @ HANOHANANA, NY TSY FISIANA ,NY> ARETINA  NY VAHOAKA MALAGASY.> LEO NY FAHAVIZANA MANDEHA TONGOTRA MITADY SAKAFO> HOANINA NY VAHOAKA MALAGASY.> LEO NY MISOTRO RANOM-BARY NY VAHOAKA MALAGASY.> LEO MAHITA NY SARIN'IREO VAHOAKAN'ANTANANARIVO> TENY AMBOHIJATOVO TOY NY OMBY MIJERY MACHINE ATAO> FITAOVANA POLITIKA NY VAHOAKA MALAGASY.> SNS SNS SNS …...> > > > > >    ANTSO HO AN'NY MIARAMILA  - ANTSO  HO AN'NY> MIARAMILA- ANTSO HO AN'NY MIARAMILA> > >       NOHO IZAO ZAVA-MISY EO TANY SY NY FIRENENANA> IZAO DIA TOKONY HATSANGANA NY GOUVERNEMANTA> TETEZAMITA  (enim-bolana na heritaona raha ela> indrinra ny faharetan'izany )  HANDRAY   AN-TANANA> NY RARAHAM-PIRENENA MBA TSY HISIAN'NY FIFAMONOANA> EO @ SAMY MALAGASY :> > 1.FOANANA NY ANTOKO POLITIKA mandritran'ny> fitondrana tetezamita na ny marimarina kokoa > hampantoriana.> 2.HAVAOKA TSY MISY HATAK'ANDRO IREO GADRA POLITIKA> REHETRA.> > 3.HOVANA NY LALAM-PANORENANA ary TSY MAHAZO > MIHAOTRA  NY  MANDAT ROA  MIFANESY  NY> FILOHAM-PIRENENENA.> > 4.TSY MAHAZO MANAO POLITIKA INTSONY  NY MIARAMILA,> ZANDARY ,POLISY na dia efa retraite aza .> > 5.HOMENA FAHALALAHANA TANTERAKA NY RADIO SY NY> TELEVISIONA> > 6.HAVERINA @ VAHOAKA IREO TANINY NALAINA NA> NOVIDIAN-dRavalomanana  AN-KAFETSENA.> > 7.FOANANA NY FIFANARAHANA NIFANAOVAN-dRavalomanana> t@ DAEWOO.> > 8.HAMIDY NY FORCE ONE HIVIDIANA TRACTEUR HIASANA> NY TANY.> > 9.HO HATSANGANA NY FITSARAM-BAHOAKA HIKAROKA NY> VOLAM-BAHOAKA.> > 10. Sns sns sns .....> > > >     Farany satria efa betsaka ny voalaza ary mbola> betsaka ny tokony holazaina fa eto am-pamaranana> dia tsara ny manipika fa :> >    -Ny Filoha vaovao hitondra ny tany sy ny> firenena dia TSY HANGATA-TSODRANO na @ 'i> Ratsiraka na Zafy Albert na Ravalomanana .>    -Ny Filoha vaovao hitondra ny tany sy ny> firenena dia  HANGATA-TSODRANO @ 'ANDRIAMANITRA sy> ny RAZANA . > > > >     MASINA MADAGASIKARA> > Email: libre-expression.mg@hotmail.fr<br />
Répondre